O nas

Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem działa jako stowarzyszenie od 20 lutego 2014 r. a wcześniej jako grupa wsparcia

od września 2012 r.  Obecnie jesteśmy organizacją pożytku publicznego i cały czas rozwijamy się poszerzając zakres swoich działań.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków oraz wolontariuszy.

Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji społecznej osób z autyzmem, wspieranie działań w sferze społecznej, prawnej, pedagogicznej, psychologicznej,terapeutycznej, socjalnej i medycznej na rzecz osób z autyzmem.

Poprzez wczesną diagnozę i odpowiednią terapię można zmniejszyć deficyty rozwojowe we wszystkich wymienionych sferach.

Wspieramy rodziców w ich drodze do osiągnięcia pełni możliwości i samodzielności ich autystycznego dziecka a potem dorosłej osoby z autyzmem.

Organizujemy dla rodziców i podopiecznych m.in.:

  • spotkania informacyjno – edukacyjne oraz o charakterze grupy wsparcia
  • wspólne szkolenia z tematyki autyzmu, prawa oraz dotyczące organizacji pożytku publicznego
  • spotkania z organami samorządu celem przedstawienia naszych problemów i nagłaśniania ich
  • zajęcia terapeutyczne z hipoterapii
  • zajęcia z hydroterapii na basenie
  • zajęcia plastyczne( a potem wystawy),  muzyczne, ruchowe
  • wspólne wyjścia o charakterze socjoterapii np. do ZOO, kina itp.
  • wycieczki krajoznawcze, wypoczynkowe, wyjazdy integracyjne