Sprawozdania

2019
Sprawozdanie Merytoryczne 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2019

Bilans za rok 2019

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za rok 2019

Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2019

2018
Sprawozdanie Merytoryczne 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2018

Bilans za rok 2018

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za rok 2018

Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2018

2017

Sprawozdanie Merytoryczne 2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2017

Bilans szczegółowy za rok 2017

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) za rok 2017

Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2017